Райдержадміністрація оприлюднила проект затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, повідомляємо, що оприлюднюється проект регуляторного акта – розпорядження голови Ємільчинської районної державної адміністрації “Про затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни” та аналіз регуляторного впливу даного розпорядження. Відповідна інформація розміщується у районній газеті “Народна трибуна” та на веб-сайті Ємільчинської районної державної адміністрації: e-mail: emrda@nv.zt.ukrtel.net

Пропозиції та зауваження приймаються протягом одного місяця з моменту оприлюднення проекту даного рішення до Ємільчинської районної державної адміністрації, за адресою: 11202, Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Леніна, 18, Ємільчинська районна державна адміністрація: email: emrda@nv.zt.ukrtel.net

 

Проект
Про затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

З метою своєчасного відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни та відповідно до паспорта бюджетної програми обласного бюджету Житомирської області та на підставі Законів України: “Про державний бюджет України на 2015 рік”, статті 22, 41 “Про місцеві державні адміністрації”, “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо поховання учасників бойових дій і соціального захисту їх сімей”, Бюджетного кодексу України, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.06.2010 № 158 “Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни” зареєстрованого в Головному управлінні юстиції Житомирської області 01.07.2010 за № 23/1018 та враховуючи лист департаменту праці та соціального захисту населення від 15.01.2015 №182/01

1. Затвердити розрахунок визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни в межах встановленої вартості ритуальних послуг обласним бюджетом в розмірі 1409,40 грн, відповідно до Порядку проведення безплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 (додається).

2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Петрук В. В.):

2.1. Забезпечити формування особових справ для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та направляти їх до обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

2.2. Постійно здійснювати методичне забезпечення та координацію дій щодо виконання Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 29.12.2012 № 355 “Про визначення середньої вартості ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни”.

4. Дане розпорядження набирає чинності з моменту його реєстрації, але не пізніше його опублікування.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Павленка І. А.
В. о. голови адміністрації
В. В. Ширма

РОЗРАХУНОК
середньої вартості послуг, пов’язаних із похованням учасників бойових дій та інвалідів війни на території району

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання – 0,00 грн.

2. Доставка предметів ритуальної належності (завантаження на складі, перевезення вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого) – 0,00 грн.

3. Надання транспортних послуг – 400,00 грн.

4. Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири) моргу, до місця поховання – 0,00 грн.

5. Надання труни – 849,40 грн.

6. Надання вінка похоронного з траурною стрічкою –160,00 грн.

7. Копання могили (викопування ручним чи механічним способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу) – 0,00 грн.

8. Кремація – 0,00 грн.

9. Поховання урни з прахом – 0,00 грн.

Всього загальна вартість ритуальних послуг – 1409,40 грн.
В.В. Петрук
начальник управління праці та соціального захисту населення

АНАЛІЗ


регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Ємільчинської районної державної адміністрації «Про затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни”.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження голови райдержадміністрації є необхідність виконання Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 158 від 14.06.2010 “Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни”. Необхідність затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни зумовлена зміною цін та потребою проведення процедури прийняття регуляторного акту вимогам діючого законодавства.

2. Ціль державного регулювання.
Прийняття проекту розпорядження дасть змогу реалізувати право особи, що зобов’язалася поховати померлого на безоплатне поховання учасника бойових дій чи інваліда війни. Державне регулювання в даній сфері запроваджене з метою встановлення середньої вартості на ритуальні послуги в районі для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій і інвалідів війни.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Дана альтернатива відкинута в зв’язку з тим, що порушуватиметься чинне законодавство, оскільки середня вартість на ритуальні послуги, яка встановлена діючим розпорядженням голови райдержадміністрації не відповідає дійсності у зв’язку зі зміною цін на ритуальні послуги в районі.

Друга альтернатива – внести зміни до нині діючого нормативно-правового акта. Дана альтернатива також відкинута у зв’язку з тим, що внесення змін до нього є менш доцільним, ніж прийняття нового нормативно-правового акта, оскільки зміни вносяться до більшості положень нормативно-правового акта.
Третя альтернатива – прийняти запропонований проект розпорядження голови райдержадміністрації. Перевагою цього способу є те, що з веденням в дію проекту розпорядження передбачається розв’язати визначену проблему в цілому. Крім того, прийняття розпорядження дасть змогу проводити фінансування витрат на поховання померлих учасників бойових дій і інвалідів війни як шляхом перерахування коштів на рахунки особі, яка здійснює поховання на її рахунок в банківській установі. Розпорядження голови райдержадміністрації є необхідною умовою для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, оскільки розпорядженням голови обласної державної адміністрації “Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни” визначено, що районна державна адміністрація затверджує середню вартість на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, виходячи з відповідних цін (тарифів) на ці послуги, що склалися в районі.

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи. Розпорядження передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлого учасника бойових дій і інвалідів війни особі, яка здійснює поховання шляхом письмового звернення до управління соціального захисту населення райдержадміністрації. З метою соціального захисту особи, як здійснює поховання, керуючись чинним законодавством, приймається розпорядження голови районної державної адміністрації, яким затверджується вартість (середньої ціни, що склалася в районі) на ритуальні послуги, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення, безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які , мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни” для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. Дія акту поширюється на Ємільчинський район Житомирської області. Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження “Про затвердження розрахунку визначеної середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни” дасть змогу встановити середню вартість на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. З прийняттям проекту розпорядження вартість ритуальних послуг визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, не перевищуватиме середню вартість на відповідні ритуальні послуги, що склалися в районі, тим самим буде досягнуто ефективне використання бюджетних коштів на цю мету, прозорість та дотримання принципу соціальної справедливості. Головним зовнішнім фактором, який може вплинути на дію регуляторного акту, є посилення інфляційних процесів в державі, що приведе до росту інфляції на ритуальні послуги та нестабільність фінансування або фінансування не в повному обсязі.

6. Очікувані результати прийняття акта. Дане розпорядження буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій і інвалідів війни, розширенню сфери надання послуг населенню, дотриманню принципу соціальної справедливості та реалізації гарантій та прав громадян на соціальний захист згідно з Конституцією України, шляхом отримання громадянином грошової компенсації витрат на проведення поховання. Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Вигоди Втрати Держава Виконання соціальної функції на підтримку іміджу держави Витрати на поховання Населення Економія власних коштів на поховання померлих учасників бойових дій чи інвалідів війни Моральні та деякі матеріальні втрати при ритуальному похованні.

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе тільки держава. Розрахунки вартості на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни наведено в розрахунку.

7. Обґрунтування дії регуляторного акту. Термін дії регуляторного акту – безстрокове, при необхідності будуть внесені зміни у разі змін у чинному законодавстві України та середньої вартості, що склалася в районі на ритуальні послуги.

8. Показники результативності акта.

У разі прийняття зазначеного проекту розпорядження буде встановлено середню вартість на ритуальні послуги в районі для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. Основним показником результативності дії регуляторного акту буде кількість учасників бойових дій і інвалідів війни, які отримають послуги на безоплатне поховання.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта.

Основними заходами, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта є – проведення моніторингу надання ритуальних послуг для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни за рахунок обласного бюджету. Базове відстеження буде проведено до дня набрання чинності розпорядження голови райдержадміністрації. Повторне відстеження буде проведено через рік після набрання чинності розпорядженням голови райдержадміністрації. Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості учасників бойових дій і інвалідів війни, які отримали послуги на безоплатне поховання.
В. В. Ширма,
в.о. голови адміністрації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *