Бюджет Барашівської ОТГ на 2020 рік


Барашівська сільська рада
Ємільчинського району Житомирської області
Рішення

Тридцять сьомої сесії 7 скликання
від 23.12.2019 року №1184
Про сільський бюджет

Барашівської сільської об”єднаної
територіальної громади на 2020рік

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Барашівської сільської ради Косинської Л.С., керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2020 рік:

 1) Доходи   сільського  бюджету у сумі 28873000 гривень, в тому числі доходи загального фонду  сільського  бюджету  28733300 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету  139700 гривень, згідно з додатком  1 до рішення.

  2) Видатки   сільського  бюджету у сумі 28873000 гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  28733300 гривень, видатки спеціального фонду  сільського  бюджету  139700 гривень

3) Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами,  згідно з додатком 2  цього рішення.

  1.   Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з сільського бюджету у розрізі призначень   згідно з додатком 3.1 до цього рішення.
  2. Надати право виконавчому комітету сільської ради приймати рішення, щодо щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням сільською радою.
  3. Надати право виконавчому комітету сільської ради у разі затвердження міжбюджетних трансфертів  у сільському бюджеті, вносити зміни до доходів, фінансування та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою.
  4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі  267900 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
  5. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статею 97 Бюджетного кодексу України.
  6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 4,6 частини 1  статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що у 2020 році, кошти отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69¹, 91 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 89,91 Бюджетного кодексу України

10.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України    захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на  :

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право сільському голові, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 « Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до ст.43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головному розпоряднику бюджетних коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним  поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а  саме:

Публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття на облік бюджетних зобов*язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв*язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції, щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

9) на всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв*язку, які споживаються бюджетними установами;

10) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов*язкові виплати із заробітної плати;

11) видатки, пов*язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних  закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов*язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

12) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань,заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з сільського бюджету;

13) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції сільській раді щодо внесення змін до регіональних(комплексних) програм, а також припинення їх дії.

14.Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.

15. Внести до статутного капіталу комунальних підприємств Барашівської сільської ради, в тому числі, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки  підприємств без включення їх до мережі розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету.

16. Надати право виконавчому комітету сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

18. Додатки 1-4 до рішення є його невід»ємною частиною.

19. Делегувати повноваження з реалізації державних програм соціального захисту населення Ємільчинській районній державній адміністрації.

20. Сільській раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття,  на сайті Барашівської ОТГта газеті «Барашівський вісник».

21. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Барашівської сільської ради С.В.Варварчука.Сільський голова  С.В.Варварчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *